gardaBicos

Iniciativa cultural galega sobre máscaras ecosostibles

gardaBicos

Iniciativa cultural galega sobre máscaras ecosostibles

gardaBicos + rotuladores téxtiles + propostas creativas
O sabor dos arandos na humidade dos meus bicos
Teño ollos para un millón de nubes
Son de palabra
Mulher brava nunca cala
Neste idioma non hai bocais
Back to Top